Close

Politică de confidenţialitate

Pentru a proteja datele dvs. personale pentru a servi cu procedurile de securitate care le-am să-i salveze de la accesul neautorizat şi abuz. 

Hemelshop respecta intimitatea si face totul in puterea sa de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal utilizate pentru servicii de asigurare a calităţii şi pentru alte scopuri nu pot fi utilizate. 

Fiecare utilizator poate pregledavati şi actualiza informaţiile personale pe care a fost înscris în timpul înregistrării, dar trebuie să pre-introduceţi adresa dvs. de email şi parola.